Toimintasuunnitelma 2017

Seuratoiminnan yleiset edellytykset ja tavoitteet

 

Kouvolan Ratsastajat ry edustaa Kaakkois-Suomen alueen ratsastusurheilua. Seuran toiminnan tarkoituksena on tehdä seuran toimialueella ratsastusta tunnetuksi monipuolisena ja lähes kaikille soveltuvana harrastuksena ikään ja sukupuoleen katsomatta.

Seura pyrkii edelleen jäsenmääriensä ja toiminnan aktiivisuutensa kautta olemaan merkittävin ratsastusseura alueellaan. Lajin harrastajia kannustetaan kehittymään kukin tavoitteidensa mukaan ja korostetaan toiminnassa reilua peliä ja hyviä tapoja.

Seuran toimintamuotoina ovat kilpailujen ja valmennusten järjestäminen sekä erilaiset ratsastusurheiluun liittyvät koulutustilaisuudet ja monipuolinen junioritoiminta. Lisäksi seura järjestää monenlaisia tapahtumia, joiden tarkoituksena on lisätä ratsastuksen ja Kouvolan Ratsastajien/Suursuon Ratsastuskeskuksen tunnettavuutta.

Seuratoiminnan tärkeänä osana on edelleen myös Suursuon Ratsastuskeskuksen kehittäminen yhdessä yrittäjän kanssa. Lisäksi seura osallistuu aktiivisesti Suomen Ratsastajainliiton ja sen Kaakkois-Suomen aluejaoston toimintaan sekä pyrkii tekemään yhteistyötä alueen muiden seurojen ja tallien kanssa.

Suomen Ratsastajainliitossa vuosi 2017 on teemaltaan ”Mahdollisuuksien hevonen”. Tulevana vuonna Suomi juhlii ennen näkemättömällä tavalla 100-vuotista itsenäisyyden taivaltaan. Hevosalalla on syytä tuplajuhlaan, koska oma kansallisrotumme, suomenhevonen, juhlistaa samalla 110-vuotista historiaansa puhdasrotuisena kansallishevosenamme. Kouvolan Ratsastajat kannustaa jäseniään kouluttautumaan ja osallistumaan tapahtumiin ja pyrkii mahdollisuuksien mukaan tukemaan osallistumista.

Toimintaamme ohjaavat arvot

 

Yhdessä hevosten hyvinvoinnin hyväksi – Hevosten hyvinvointi kaikissa tilanteissa.

Tukea ja kunnioitusta läpi kaiken – Kaikkien tasa-arvoinen kohtelu ja kunnioittaminen, yhteisön hyvinvointi rakentuu luottamuksen ja arvostuksen varaan.

Intohimona oppiminen – Hevosmiestaitojen arvostus ja jatkuva kehittäminen.

Yhdessä yrittäjän kanssa – Toiminnan jatkuva kehittäminen yhdessä ratsastuskouluyrittäjän kanssa.


Ratsastuskoulu

 

Yrittäjänä ratsastuskoulutoiminnasta ja yksityishevosten hoidosta vastaa Jenny Rouhiaisen Kymi Riding Oy (käyttönimenä Suursuon Ratsastuskeskus). Suursuon Ratsastuskeskusta kehitetään ja kunnostetaan edellisten vuosien tapaan yhdessä yrittäjän kanssa.

Valmennus- ja kilpailutoiminta

 

Edellisten vuosien tapaan jatketaan sekä este- että kouluratsastuskilpailujen järjestämistä pääasiassa ensimmäisen tason kilpailuina. Näin taataan kilpailumahdollisuus yksityis- ja ratsastuskouluhevosilla ilman suuria kustannuksia. Tarkoituksena on luoda rataharjoittelu mahdollisuuksia sekä ennen kilpailukautta että sen aikana. Toisen tason kilpailuja pyritään järjestämään vähintään yhdet, kouluratsastuksessa.

Valmennustoiminnassa tavoitteena on, että tasokasta valmennusta on saatavilla monen tasoisille ratsukoille kilpailu-uraansa aloittelevista aina kansalliselle tasolle saakka. Lisäksi koulutus- ja luentotilaisuuksia järjestetään kysynnän mukaan.

Suomen Ratsastajainliiton ja Kaakkois-Suomen aluejaoston koulutuksia tullaan hyödyntämään ja jatkamaan näin viime vuosina tapahtunutta aktiivista toimihenkilökouluttautumista. Seuran jäsenet voivat myös osallistua muiden yhdistysten järjestämiin koulutuksiin. Seura pyrkii mahdollisuuksiensa mukaan tukemaan koulutuksiin osallistumista.

Tavoitteena on myös etsiä uusia keinoja kilpailujen aktiivisten seuratoimijoiden ja kilpailujen toimihenkilöiden lisäämiseksi ja motivoimiseksi.

Tallialue

 

Maneesi kunnostettiin vuonna 2015 ja vuonna 2016 tehtiin vuosihuoltona tasoitus ja lisättiin uutta hiekkaa. Maneesille tehdään vuosihuolto myös vuonna 2017 (toimenpiteinä tarpeen mukaan tasoitus ja hiekan/kuidun lisäys). Kouvolan kaupunki on avannut ulkokentän ojat (syyskuu 2016) ja avaus jatkuu syksyn mittaan laitumen reunaan ja maneesin taakse. Tämän toivotaan parantavan ulkokentän kuntoa. Ulkokentän tallinpuolelta pyritään poistamaan kentän reunoilla kasvavat mättäät. Kaupungin kanssa neuvotellaan mahdollisuudesta kentän salaojien avaamiseen ja kentän sekä tarhojen kunnostukseen.

Vuonna 2016 maneesin takaosa on siivottu ja syksyn aikana myös takaosan peltikatto tulisi saada paikattua. Syksyn aikana estekonttiin on tarkoitus tehdä telineet ulkokentän pitkille estepuomeille. Seuraavina huoltolistalla on maneesin maalaus ja pesukoneen saaminen kahviorakennukseen. Nämä toimenpiteet tulisi tehdä vuonna 2017.

Lisäksi alueella tullaan tekemään myös muita siistimis- ja raivaustöitä esimerkiksi maastoradan osalta. Kunnostustoimet tehdään yhteistyössä Kouvolan kaupungin ja yrittäjän kanssa.

Nuorisotoiminta

 

Nuoremmille junioreille suunnattu heppakerho jatkaa edelleen toimintaansa kiinnostuksen ja järjestäjien resurssien mukaan. Vanhempien junioreiden junioritoimintaa pyritään aktivoidaan yhdessä heidän kanssaan. Yhteisenä tavoitteena on hevosmiestaitojen ohessa kasvattaa nuoria liikunnallisiin ja terveellisiin elämäntapoihin. Seuratoimintaan pyritään aktivoimaan nuorten lisäksi myös nuorten vanhempia.

Yksi tärkeä ominaisuus ratsastusyhteisössä on hyvä ilmapiiri, jossa jokaisen on hyvä olla. Saa olla oma itsensä ja harrastaa ratsastusta omien tavoitteidensa ja taitojensa mukaisesti. Junioritoiminnassa pyritään korostamaan ystävällisen ja toisia kunnioittavan ilmapiirin merkitystä talliyhteisössä.

Vanhempia junioreita pyritään myös aktivoimaan tapahtumien järjestämisessä ja korostaa, että osallistumalla tapahtumien järjestämiseen jokainen voi osaltaan vaikuttaa siihen, että seuramme toiminta jatkuu aktiivisena ja menestyksekkäänä seuraavinakin vuosina.

Tapahtumat

 

Tavoitteena on edellisten vuosien tapaan järjestää monipuolisia tapahtumia seuran junioreille ja senioreille sekä yhteistyökumppaneille. Kilpailu- ja valmennustoiminnan lisäksi suunniteltuja tapahtumia ovat mm. Laskiaisrieha / Kevät tapahtuma, Pihan kunnostustalkoita, Match, Show Suursuon Syystapahtuma / Avoimet ovet, Halloween-tapahtuma, Seuran Mestaruudet Pikkujoulut ( junioreille ja senioreille ) / Joulutapahtuma, Tuntsarikilpailut, Heppakerho ja Junnuklubi.

Markkinointi

 

Seuratoimintaa ja kilpailuja markkinoidaan seuran Facebook-sivun, nettisivujen ja Kouvolan Sanomien kautta, sekä olemalla esillä paikallisissa tapahtumissa. Suhdetoimin ylläpidetään yhteyksiä tärkeisiin sidosryhmiin kuten Kouvolan kaupunkiin, viranomaisiin, yhteistyökumppaneihin ja alueen muihin urheiluseuroihin.

Tiedotus

 

Pääasiallisena tiedotuskanavana toimivat Kouvolan Ratsastajien nettisivut (www.kouvolanratsastajat.fi) ja Facebook-sivut. Nettisivut tarjoavat kattavat tiedot seurasta ja sen toiminnasta. Tavoitteena on, että kaikilla jäsenillä olisi mahdollisuus saada niiden kautta helposti tietoa kaikesta seuran toiminnasta. Nettisivuilla tiedotetaan kattavasti tulevista tapahtumista sekä uutisoidaan jo tapahtuneesta toiminnasta. Omien nettisivujen lisäksi toiminnasta tiedotetaan myös ratsastuskouluyrittäjän nettisivuilla (www.suursuonratsastuskeskus.fi). Facebook:ia käytetään lyhyisiin tiedotuksiin kuten valmennuksista ilmoittamiseen. Sähköpostilla lähetetään jäsenille muutaman kerran vuodessa uutiskirje, jossa kerrotaan tärkeimmistä tapahtumista. Lisäksi tärkeänä kanavana on tallin ilmoitustaulu.

Lisäksi tavoitteena on kasvattaa tiedotusta ja tuoda läpinäkyvyyttä hallituksen toimintaan ja päätöksentekoon. Näin toimimalla pyritään luomaan avoin ilmapiiri, joka kannustaa ihmisiä osallistumiseen ja yhteistoimintaan.

Yhteyksiä julkisiin tiedotusvälineisiin pyritään aktivoimaan ja syventämään. Isompiin tapahtumiin kutsutaan lehdistön edustaja tai pyritään itse toimittamaan julkaistavaa materiaalia paikallislehtiin. Lisäksi seura pyrkii osallistumaan alueen urheilua markkinoiviin tapahtumiin.

Talous

 

Seuran talouden järjestelmällinen kohottaminen tulee jatkumaan edelleen vuonna 2017. Varsinaiseen toimintaan varat hankintaan edellisvuosien tapaan vuokraamalla ratsastuskeskuksen tilat edelleen ratsastuskouluyrittäjälle sekä järjestämällä aktiivisesti kilpailuja ja muita tapahtumia.

Lisäksi seura pyrkii hankkimaan lisää yhteistyökumppaneita ja tukijoita esimerkiksi maneesin ja verkkosivujen mainoksilla, kilpailuluokkien sponsoroinnilla, anomalla Kouvolan kaupungilta urheiluseuroille jaettavaa toiminta-avustusta sekä muita mahdollisia tapahtuma- ja koulutusavustuksia.

Toiminnasta mahdollisesti saatavilla tuotoilla seura pyrkii uudistamaan kilpailukalustoaan tarpeen mukaan, tukemaan jäsentensä kouluttautumista, valmentautumista ja kilpailua sekä järjestämään erilaisia tapahtumia jäsenilleen. Lisäksi Kouvolan Ratsastajat pyrkii maksamaan pois pankkilainan, jotka on aikanaan otettu tallin lisäosan rakennusta varten. Mikäli taloudellinen tilanne sallii, Kouvolan Ratsastajat voi käyttää varoja myös yhdessä Kouvolan kaupungin ja yrittäjän kanssa tehtävään Suursuon tallialueen kunnostukseen. Kouvolan kaupungin tiukan taloustilanteen vuoksi uudistuksia on parempi tehdä tiiviissä yhteistyössä, jolloin toimenpiteille on paremmat mahdollisuudet saada kaupungin tukea.